петък, 4 април 2008 г.

Старият Несебър

Старият Несебър – град върху малък къс земя в Черно море, свързана с брега чрез живописен провлак, е обявен за архитектурен и археологически резерват през 1956 г., а от 1983 г. е прибавен към списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.
Над трихилядолетно му съществуване е създало неповторима смес от достиженията на тракийските, древногръцките, римско-византийските и българските строители. Крепостната стена, защитавала града, се е разраствала и е била поддържана чак до завладяването на Несебър от турците. През вековете в Несебър са съградени над 40 църкви – учедващо голям брой за такова малко селище. Запазени са и много къщи, предимно от XIX век с типична черноморска архитектура.


Нощен Несебър


КРЕПОСТНИ СТЕНИ

Крепостните стени на Несебър по своеобразен начин отразяват историята и стратегическото значение на града.
Траките първи правят крепостна стена от камъни и кал през VІІІ в. пр. Хр.
Гръцките колонизатори в края на V и началото на ІV в. пр. Хр. я доизграждат с големи каменни блокове, подравнени в редове, без спойка, но с обработени лица. Вътрешността на крепостните стени е пълна с ломени камъни и пръст.
При завладяването на Несебър от римляните градът се оказва в периферията на империята и крепостните съоръжения остават почти непроменени. Стратегическо му значение нараства след обособяването на Византийската империя поради близостта до столицата и удобното пристанище. В средата на V в. се издигат нови крепостни стени, градени чрез редуване на пояси от камъни и тухли (т.н. опус микстум). Най-добре е съхранена крепостната стена около градската порта срещу провлака (на снимката).


След превземането на града от българите, разрушените крепостнати стени се възстановяват със строеж от тухли.
След XV век укрепителната система губи предишното си значение и постепенно се разрушава.


СТАРАТА МИТРОПОЛИЯ


Църквата “Св. София” (известна повече като “Старата митрополия”) е трикорабна базилика, разположена в центъра на града. Строена е в края на V и началото на VІ век, а сегашният и облик е от ІХ век. Отвътре е била измазана с хоросан и украсена със стенописи.
Била е част от комплекс-резиденция на несебърския митрополит.


ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ"


Църквата “Св. Йоан Кръстител” е строена през Х - XI век. Градежът е от речен и ломен камък, споен с хоросан. Над вратата може да се види тухлена декорация във формата на рибена кост.
Запазени са съвсем малко стенописи.


ЦЪРКВАТА "СВЕТИ СТЕФАН"


Църквата “Свети Стефан” - т.нар. “Нова митрополия” - е трикорабна базилика строена в края на ХІ в.
От първото й преустройство през ХVІ в. са запазени иконостасът и 258 фрески, тематично свързани основно с Богородица.


Интериорът

Владишкият трон и амвонът, правени два века по-късно, впечатляват с дърворезба от растителни мотиви.


ЦЪРКВА "ХРИСТОС ПАНТОКРАТОР"


Църквата “Христос Пантократор” (Вседържател) е датирана от ХІІІ - ХІV век.
Много интересна е изящната фасадна украса от панички и четирилистници и фриза със свастики, изпълнени от тухли.
Във вътрешността почти няма запазени стенописи.


НЕСЕБЪРСКИ КЪЩИ


Ценни архитектурни паметници са старите възрожденски несебърски къщи.
Тесните и неудобни парцели са изисквали изключително майсторство в градежа на двуетажните сгради. Долният каменен етаж със стопански помещения е коригирал терените неудобства и осигурявал стабилна и равна основа за същинското жилище. Вторият етаж е дървен, с правилна форма и разнообразен с еркери.

Ако искате да разкажете за Несебър на свой англоезичен приятел може да полозвате този линк: The Ancient Nesebar, а ако търсите друг поглед по темата - прочетете тук.

Няма коментари: