понеделник, 14 април 2008 г.

Тракийската гробница в гр. Казанлък (1 част)

За съвремената цивилизация в средата на миналия век случайно се повдигна 2300 годишната завеса на един хълм в гр. Казанлък. И откривателите и обществеността тогава са имали съзнанието за изключителността на находката и въпреки военно-времената обстановка са предприели необходимите мерки за опазването и съхранението на откритата тракийска гробница.

Над гробницата е построена специална защитна постройка с климатична инсталация и достъпа е ограничен. За туристите съвсем наблизо е направено нейно точно копие.

Днешната защитна постройка

Самата гробницата се състои от три помещения:

- правоъгълно преддверие от ломени камъни, споени с глина;

- тесен коридор с островръх таван;

- кръгла гробна камера с камбановиден купол.


Предверието – в средата е входа към островръхия коридор, завършващ в гробната камера
(копие)


Световната си славата
обаче гробницата дължи не на архитектурата си или размерите, а на около 40-те квадратни метра стенописи.

Още в коридора ни грабват рисунките от двата фриза на скосения таван. Във фриза, в долната част на тавана, върху черен фон са пресъздадени растителни мотиви.


Растителните мотиви
(копие)

Над тях се виждат военни сцени. Композициите им не са повлияни от старогръцката живопис.


Централната сцена върху източната стена (
копие)

към втора част >>

Няма коментари: