неделя, 20 април 2008 г.

Тракийската гробница в гр. Казанлък (2 част)

<< към първа част

След няколко крачки влизаме в гробната камера. На купола й под каменен капак, са нарисувани различни многофигурни сцени върху два фриза - един широк и друг, по-тесен.

Стенописите върху купола (копие)

Основно място сред тях заема знатна тракийска съпружеска двойка. Мъжът е с лавров венец върху главата и заедно със съпругата си нежно са преплели ръце.Знатната тракийска двойка (копие)

“Преплетените ръце от фреската в Казанлъшката гробница са най-хубавият художествен израз на човешката обич в цялата история на световното изобразителното изкуство!” (Л. Цонев, 2005 г.)

Около знатната тракийска двойка са изобразени музиканти, прислужници, кочияши, коне и други фигури.

На най-горния фриз има три вихрено препускащи колесници.


Една от трите колесници (копие)

Художникът е притежавал елинистична школовка за пластичност и пространствненост, но е привнесъл много тракийски елементи и оригинални композиционни схеми в процеса на изографисването на стените. Това отразява важната роля на тракийския бит и култура при формирането старогръцката цивилизация.

От 1979 г. тракийската гробница в гр. Казанлък е под егидата на ЮНЕСКО като паметник на културата от световно значение.


Няма коментари: