неделя, 20 април 2008 г.

Тракийската гробница в гр. Казанлък (2 част)

<< към първа част

След няколко крачки влизаме в гробната камера. На купола й под каменен капак, са нарисувани различни многофигурни сцени върху два фриза - един широк и друг, по-тесен.

Стенописите върху купола (копие)

Основно място сред тях заема знатна тракийска съпружеска двойка. Мъжът е с лавров венец върху главата и заедно със съпругата си нежно са преплели ръце.Знатната тракийска двойка (копие)

“Преплетените ръце от фреската в Казанлъшката гробница са най-хубавият художествен израз на човешката обич в цялата история на световното изобразителното изкуство!” (Л. Цонев, 2005 г.)

Около знатната тракийска двойка са изобразени музиканти, прислужници, кочияши, коне и други фигури.

На най-горния фриз има три вихрено препускащи колесници.


Една от трите колесници (копие)

Художникът е притежавал елинистична школовка за пластичност и пространствненост, но е привнесъл много тракийски елементи и оригинални композиционни схеми в процеса на изографисването на стените. Това отразява важната роля на тракийския бит и култура при формирането старогръцката цивилизация.

От 1979 г. тракийската гробница в гр. Казанлък е под егидата на ЮНЕСКО като паметник на културата от световно значение.


понеделник, 14 април 2008 г.

Тракийската гробница в гр. Казанлък (1 част)

За съвремената цивилизация в средата на миналия век случайно се повдигна 2300 годишната завеса на един хълм в гр. Казанлък. И откривателите и обществеността тогава са имали съзнанието за изключителността на находката и въпреки военно-времената обстановка са предприели необходимите мерки за опазването и съхранението на откритата тракийска гробница.

Над гробницата е построена специална защитна постройка с климатична инсталация и достъпа е ограничен. За туристите съвсем наблизо е направено нейно точно копие.

Днешната защитна постройка

Самата гробницата се състои от три помещения:

- правоъгълно преддверие от ломени камъни, споени с глина;

- тесен коридор с островръх таван;

- кръгла гробна камера с камбановиден купол.


Предверието – в средата е входа към островръхия коридор, завършващ в гробната камера
(копие)


Световната си славата
обаче гробницата дължи не на архитектурата си или размерите, а на около 40-те квадратни метра стенописи.

Още в коридора ни грабват рисунките от двата фриза на скосения таван. Във фриза, в долната част на тавана, върху черен фон са пресъздадени растителни мотиви.


Растителните мотиви
(копие)

Над тях се виждат военни сцени. Композициите им не са повлияни от старогръцката живопис.


Централната сцена върху източната стена (
копие)

към втора част >>

петък, 4 април 2008 г.

Старият Несебър

Старият Несебър – град върху малък къс земя в Черно море, свързана с брега чрез живописен провлак, е обявен за архитектурен и археологически резерват през 1956 г., а от 1983 г. е прибавен към списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.
Над трихилядолетно му съществуване е създало неповторима смес от достиженията на тракийските, древногръцките, римско-византийските и българските строители. Крепостната стена, защитавала града, се е разраствала и е била поддържана чак до завладяването на Несебър от турците. През вековете в Несебър са съградени над 40 църкви – учедващо голям брой за такова малко селище. Запазени са и много къщи, предимно от XIX век с типична черноморска архитектура.


Нощен Несебър


КРЕПОСТНИ СТЕНИ

Крепостните стени на Несебър по своеобразен начин отразяват историята и стратегическото значение на града.
Траките първи правят крепостна стена от камъни и кал през VІІІ в. пр. Хр.
Гръцките колонизатори в края на V и началото на ІV в. пр. Хр. я доизграждат с големи каменни блокове, подравнени в редове, без спойка, но с обработени лица. Вътрешността на крепостните стени е пълна с ломени камъни и пръст.
При завладяването на Несебър от римляните градът се оказва в периферията на империята и крепостните съоръжения остават почти непроменени. Стратегическо му значение нараства след обособяването на Византийската империя поради близостта до столицата и удобното пристанище. В средата на V в. се издигат нови крепостни стени, градени чрез редуване на пояси от камъни и тухли (т.н. опус микстум). Най-добре е съхранена крепостната стена около градската порта срещу провлака (на снимката).


След превземането на града от българите, разрушените крепостнати стени се възстановяват със строеж от тухли.
След XV век укрепителната система губи предишното си значение и постепенно се разрушава.


СТАРАТА МИТРОПОЛИЯ


Църквата “Св. София” (известна повече като “Старата митрополия”) е трикорабна базилика, разположена в центъра на града. Строена е в края на V и началото на VІ век, а сегашният и облик е от ІХ век. Отвътре е била измазана с хоросан и украсена със стенописи.
Била е част от комплекс-резиденция на несебърския митрополит.


ЦЪРКВА "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ"


Църквата “Св. Йоан Кръстител” е строена през Х - XI век. Градежът е от речен и ломен камък, споен с хоросан. Над вратата може да се види тухлена декорация във формата на рибена кост.
Запазени са съвсем малко стенописи.


ЦЪРКВАТА "СВЕТИ СТЕФАН"


Църквата “Свети Стефан” - т.нар. “Нова митрополия” - е трикорабна базилика строена в края на ХІ в.
От първото й преустройство през ХVІ в. са запазени иконостасът и 258 фрески, тематично свързани основно с Богородица.


Интериорът

Владишкият трон и амвонът, правени два века по-късно, впечатляват с дърворезба от растителни мотиви.


ЦЪРКВА "ХРИСТОС ПАНТОКРАТОР"


Църквата “Христос Пантократор” (Вседържател) е датирана от ХІІІ - ХІV век.
Много интересна е изящната фасадна украса от панички и четирилистници и фриза със свастики, изпълнени от тухли.
Във вътрешността почти няма запазени стенописи.


НЕСЕБЪРСКИ КЪЩИ


Ценни архитектурни паметници са старите възрожденски несебърски къщи.
Тесните и неудобни парцели са изисквали изключително майсторство в градежа на двуетажните сгради. Долният каменен етаж със стопански помещения е коригирал терените неудобства и осигурявал стабилна и равна основа за същинското жилище. Вторият етаж е дървен, с правилна форма и разнообразен с еркери.

Ако искате да разкажете за Несебър на свой англоезичен приятел може да полозвате този линк: The Ancient Nesebar, а ако търсите друг поглед по темата - прочетете тук.