неделя, 28 юни 2009 г.

Пренебрегнатото съкровище от Чаталка

В Регионалния исторически музей в Стара Загора са изложени златни накити от могилен некропол при м. “Чаталка”, I - II в.За самото съкровище в Интернет до момента няма нито снимки, нито писмени сведения. Аз също не разполагам с никакви данни и ще бъда благодарен за всякаква достоверна информация за него. Предполагам че то е открито в могилен некропол проучен във връзка със строителство на язовир "Чаталка" близо до Стара Загора. Възможно е в монографията на Хр. Буюклиев “Тракийският могилен некропол при Чаталка, Старозагорско”, защитена като хабилитационен труд да има информация за съкровището, но все още не съм проверил това.

понеделник, 1 юни 2009 г.

Исторически музей Самоков (3 част)

<< към втора част (Етнографска сбирка)

Икономическото развитие на Самоков създават условия за културен подем. Тук в средата на ХVIII век възниква Самоковската художествена школа - една от водещите през българското Възраждане и най-съществения духовен принос на Самоков от своето създаване до днес. По късно в града се развива книгопечатането и това спомага за оформянето му като просветен център. Тази роля се запазва до началото на XX век.
В този контекст от цялата показана музейна сбирка лично на мен най-голямо впечатление ми направи запазения оригинален екземпляр на т.н. “Рибен буквар” на Петър Берон (ок. 1795 - 1871).Оригинал на Рибния буквар


Историята на българското книгоиздаване не би била пълна без делото на Никола Карастоянов – книжар, печатар и издател – първия в днешните български земи. В музейната експозиция са представени печатарската му машина и негови издания.


Печатарска машина на Никола КарастояновКнига отпечатана от Н. Карастоянов


Синовете му печатат щампи, а през втората половина на ХIХ век в Самоков се създава истинска местна индустрия за производство им.


Щампа


Художествената сбирка (част от нея е дарение от Боян Радев) показва икони и картини от почти всички майстори на Самоковската художествена школа - Христо Димитров, Захари Зограф, Станислав Доспевски, Никола Образописов и други.


Архангел Михаил
Свети великомъченик МинаАрхангел
Захари Зограф (1810-1853) - емблематична фигура на Самоковската школа и на българското Възраждане. Паметник през музея.