вторник, 30 ноември 2010 г.

Съкровището от Врап (2 част)

<< към първа част

Четирите бокала (начало)

В съкровището от Врап има четири бокала. Три от тях са изложени в Ню Йоркския Metropolitan Museum of Art.Трите златни бокала в Ню Йорк


Четвъртият бокал е в Archaeological Museum в Истанбул.Златният бокал в Истанбулския археологически музей
(изображението е преработено от http://www.bridgemanart.com/image/Goblet-from-Tirane-gold/210b3a16074649a7822e5fd7383f214d?key=%20Archaeological%20Museum%20Istanbul%20Turkey&filter=CBPOIHV&thumb=x150&num=15&page=21)


Този бокал е с височина 17 cm, диаметър в горната част 15 cm и тегло 464 g. Украсата е с декоративни ленти, които образуват хоризонтални елипси. В тях са гравирани птици. Нямам информация за съвременна хипотеза относно датировка и произхода му.
Според Metropolitan Museum of Art изложените в САЩ бокали най-вероятно са византийски експорт, но понеже столчетата им не отговарят на стандартната форма на византийските чаши се допуска и аварски произход. Дадените по-долу размери и тегло са според данни от музея. В други източници тези цифри варират незначително.

I. Златен бокал с капак (?) (инвентарен номер 17.190.1711a, b)
Размерите на бокала (без капака) са 16.8 x 12.1 cm, а теглото му е 418 g (6 5/8 x 4 3/4 in., 0.922 lb).Златен бокал (инвентарен номер 17.190.1711a)


Капакът е експониран отделно.Капак - инвентарен номер 17.190.1711b (публикува се за първи път в Интернет изглед отгоре)


В сайта на музея има и снимка на целия комплект:Комплект златен бокал с капаче (инвентарен номер 17.190.1711a, b)II. Златен бокал (инвентарен номер 17.190.1712a)

Подобен на предния, този бокал има сходни размери 17 x 12.4 cm и теглото 430 g (6 11/16 x 4 7/8 in., 0.948lb.).Златен бокал под инвентарен номер 17.190.1712a


Ако се поразрови по-сериозно в Интернет може да се намери снимка и на този бокал с капака:Комплект златен бокал с инвентарен номер 17.190.1712a и капак


В същност в първото публикувано описание на съкровището - книгата на Стжиговски "Altai - Iran und Völkerwanderung" (1917), са описани два капака с дупка по средата, единият от които е счупен на две части. Диаметрите им са от порядъка на 13 см, с тегло приблизително 60 и 74 грама.Черно-бяла снимка на двата капака
(Източник: "Altai - Iran und Völkerwanderung" (1917) - http://www.archive.o...ndvlk00strzgoog)


към трета част >>