вторник, 30 септември 2008 г.

Уникалната джамия на Осман Пазвантоглу

Осман Пазвантоглу (ок. 1758 -1807 г.) е управлявал Видин и околните територии от края на XVIII като независим от централната цариградска власт владетел. От този период в града са останали няколко сгради, но най-интересен е комплексът с джамията (завършена в самото начало на XIX век) и библиотеката към нея.

Общ изглед на джамията и библиотеката

Джамията е единствената в света, която на върха на минарето има стилизиран връх на пика (или сърце) вместо полумесец. Тя е със статут на паметник на културата от национално значение.

Върхът на минарето


Интериорът на джамията


Нощна снимка

Библиотеката има почти кубична форма и е посветена на майка на Осман Пазвантоглу.

Библиотеката

Върхът на малкото кубе отново завършва със стилизирана пика (или сърце).

Малкото кубе на библиотеката

­

събота, 27 септември 2008 г.

Баба Вида – най-добре запазената крепост в България

Видин и прилежащите към него земи са били в периферията на Римската и Византийската империя, Първото и Второто българско царство (и даже за известно време са независимо българско царство) и Отоманската империя. Логичното при тази ситуация е в града да се изгради и поддържа добре укрепено фортификационно съоръжение. Нелогичното в бурната история на района е факта, че то е най-добре запазената в България средновековна крепост “Баба Вида”.

Общ изглед

Изграждането на българската крепост започва през X век върху римски основи. Завършен вид е добила през XIV век по времето на цар Иван Срацимир като най-важна крепост и царско жилище в столицата му Видин. Основната част от крепостта от онова време е запазена и до днес.

Изградена от два реда защитни стени – външна и по-висока вътрешна. Външната има две кули (едната от които е до входната врата), а вътрешната – девет.

Крепостта е оградена с ров, който при необходимост се е пълнил с вода от р. Дунав.


Ровът около крепостта.

Към единствения вход е водил подвижен дървен мост, заменен в наши дни с постоянен.

Входът на крепостта

Вътрешното устройство на крепостта е претърпяло множество реконструкции, съобразно конкретните нужди при ползването и.

Вътрешен двор –

входа в ляво е зазидан и са експонирани каменни гюлета.


Един от многото проходи


Излаз към най-високата част на крепостта


Изглед през бойник

Вътрешна врата

Част от помещенията на крепостта днес служат за музейна сбирка, а на построената открита сцена се изнасят театрални представления и концерти.


Част от музейната експозиция

Сцена

Нощна снимка


Линк: Baba Vida - the only authentic castle in Bulgaraia (на английски език).