петък, 6 март 2009 г.

Черепишки манастир (1 част)

“А хубав е наистина; боже, колко е хубав този пусти Черепишки манастир! Извивките на шумящия Искър, притиснат от едната си страна със зелени и разцъфтели лесисти хълмове, препълнени със славеи; от другата страна притиснат от надвиснали разноцветни и разноформени гигантски скали, изпъстрени с пещери . . .”
Алеко Константинов, В Българска Швейцария


След тези думи на Алеко Константинов мога само да посоча кратка хронологична справка относно Черепишкият манастир "Успение Богородично":
- създаден е вероятно в края на Второто Българско царство по времето на Цар Иван Шишман (1371 - 1393 г.), но е разрушен и опожарен през турското робство;
- въстановен е в края на XVI-ти или началото на XVII-ти век, откогато е и днешната църква, строена върху по-стари основи. През XIX век към храма е добавен осемстенен купол и притвора (входното помещение) е приобщен към наоса (вътрешната му част), а миналия век е изграден сегашния притвор. Църквата е изписвана три пъти: в началото на ХVІІ в., ХІХ в. и XX век.Входът на манастираЦърквата


Част от иконостаса


Царските двери


Старите стенописи


Манастирската чешмаИзглед към р. Искър от манастира

Няма коментари: