вторник, 30 септември 2008 г.

Уникалната джамия на Осман Пазвантоглу

Осман Пазвантоглу (ок. 1758 -1807 г.) е управлявал Видин и околните територии от края на XVIII като независим от централната цариградска власт владетел. От този период в града са останали няколко сгради, но най-интересен е комплексът с джамията (завършена в самото начало на XIX век) и библиотеката към нея.

Общ изглед на джамията и библиотеката

Джамията е единствената в света, която на върха на минарето има стилизиран връх на пика (или сърце) вместо полумесец. Тя е със статут на паметник на културата от национално значение.

Върхът на минарето


Интериорът на джамията


Нощна снимка

Библиотеката има почти кубична форма и е посветена на майка на Осман Пазвантоглу.

Библиотеката

Върхът на малкото кубе отново завършва със стилизирана пика (или сърце).

Малкото кубе на библиотеката

­

Няма коментари: